Zo werken wij

We doen het samen!

151118 bibliotheek
De Verbeelding ontwikkelt Zandvoorters met een beperking, multi-problematiek of een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Dat doen wij door hen loopbaantrajecten te bieden: stapsgewijs, van werkplek naar werkplek, ontwikkelen zij zich naar (on)betaald werk dat bij hen past. Wij werken nauw samen met sociaal betrokken ondernemers en organisaties in Zandvoort die kandidaten een werkplek bieden om werkervaring op te doen en te leren.

Niet uitstellen, maar doen!

Veel kandidaten hebben lang niet gewerkt. Hoe eerder zij aan de slag gaan, hoe beter het voor hen is.
Want werken is veel meer dan geld verdienen. Werken zorgt voor structuur in iemands leven en meer sociaal contact. Het biedt nieuwe kansen op ontwikkeling en maakt dat zij weer meedoen in de maatschappij. Vandaar ons motto: niet uitstellen, maar doen!

Loopbaantraject: in haalbare stappen vooruit

Na aanmelding maakt de jobcoach van De Verbeelding een afspraak met de kandidaat voor het intakegesprek. Samen inventariseren zij de wensen en mogelijkheden van de kandidaat en samen stellen zij een loopbaantraject op. De meeste kandidaten starten binnen een week na het intakegesprek op hun de eerste werkplek. Dit gebeurt in goed overleg met alle betrokkenen en met goede begeleiding van onze kant. Periodiek kijken we of de werkzaamheden en werkplek nog bij de kandidaat passen of dat hij of zij een stap vooruit kan maken.

Jobcoach helpt de kandidaat en werkgever

Elke kandidaat krijgt een eigen jobcoach toegewezen. De jobcoach denkt mee over eventuele aanpassingen op de werkplek of aangepast werk en begeleidt de kandidaat op de werkvloer zo vaak als nodig is.
De jobcoach is ook de vraagbaak en achterwacht van de werkgever, bijvoorbeeld als er problemen zijn of de kandidaat ziek is. De jobcoach geeft hen informatie over (het omgaan met) de kandidaat, denkt mee over oplossingen en regelt praktische zaken. De jobcoach werkt nauw samen met alle betrokken partijen, bijvoorbeeld zorgprofessionals, behandelaren, Kontext en Werkplein.

Wilt u meer informatie of meedoen?

Bel of mail ons voor informatie of een afspraak. Kijk op onze contactpagina.


De Verbeelding-Zandvoort Copyright © 2022. All Rights Reserved - privacyverklaring